Schiphol.nl   •   Contact

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Stakeholders In gesprek met stakeholders Samenwerken

Samenwerken

Elke dag maken we bewuste afwegingen in people, planet en profit. Resultaat bereiken we echter door samen te werken met anderen. De activiteiten van luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en andere partijen in de keten zijn nauw met elkaar verbonden. Complexe vraagstukken lossen we het beste op door samen te werken, te innoveren en standpunten uit te wisselen. Alleen zo kunnen we, samen met onze partners, de ambitie waarmaken om Europe's Preferred Airport te zijn en te blijven.

We voeren met een groot aantal partijen niet alleen structureel overleg over de maatschappelijke thema's die wij benadrukken, maar ook over onze bedrijfsvoering, compliance en de veiligheid. De belangrijkste gesprekspartners zijn onze toezichthouders, de aandeelhouders en homecarrier KLM. Daarnaast overleggen we met overheidsinstanties en diverse private partijen die samen het luchtverkeer mogelijk maken.

Schiphol als regisseur

Als exploitant van het luchthaventerrein zijn wij op vele fronten regisseur van een proces of van een keten aaneengeschakelde activiteiten. Voor onze eigen activiteiten oefenen we onze invloed uit via directe sturing en controle. Te denken valt aan ons eigen energieverbruik, ons wagenpark, het energieverbruik in de door ons verhuurde gebouwen en het woon-werkverkeer van onze medewerkers.

We sturen indirect als het gaat om activiteiten van derden. We kunnen andere partijen die actief zijn op de luchthaven aanmoedigen tot verduurzaming, bijvoorbeeld via contractuele afspraken. Gekeken kan worden naar onder meer het wagenpark, het energieverbruik, het woon-werkverkeer. Tenslotte kunnen we anderen beïnvloeden vanuit samenwerkingsverbanden die zich richten op een duurzame ontwikkeling van Schiphol. Voorbeelden: de landing- en take-offcyclus van vliegtuigen, het verkeer (vracht en passagiers) van en naar de luchthaven.


Schiphol organiseert elk jaar stakeholderdialogen. Ook zijn we actief binnen onder meer de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Tafel van Alders
 • Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)
 • Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
 • Veiligheidsplatform Schiphol
 • Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol
 • Arbo-platform Aannemers
 • Knowledge and Development Centre
 • Platform Kennis- en Innovatieagenda
 • Nationaal programma Kennis voor Klimaat
 • Natuur- en milieucentrum Haarlemmermeer
 • theGROUNDS
 • Health & Safety overleg
 • Stichting Leefomgeving
 • Stichting Mainport en Groen
 • Bestuursforum
 • Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH)
 • Schiphol Area Development Company (SADC)
 • Amsterdam Connecting Trade (ACT)
 • Amsterdamse Ondernemersvereniging (ORAM)
 • Amsterdam Economic Board