Schiphol.nl   •   Contact

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Stakeholders In gesprek met stakeholders

In gesprek met stakeholdersAmsterdam Airport Schiphol hecht aan een goede band met haar omgeving. Een sterke Mainport is van groot economisch belang voor de B.V. Nederland; de luchthaven genereert werkgelegenheid en bedrijvigheid. Daar staat tegenover dat onze activiteiten effect kunnen hebben op het milieu en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarvan is Schiphol zich bewust. Zij neemt haar verantwoordelijkheid. Ook in 2012 hebben we structureel overleg gevoerd met onze stakeholders over een maatschap­pelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Samenwerken en innoveren staan hierbij centraal.