Schiphol.nl   •   Contact

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Stakeholders Engagement

Engagement


We tonen via diverse initiatieven onze verbondenheid met de samenleving om ons heen. We dragen ook cultuur een warm hart toe. Al tien jaar hebben we een dependance van het Rijksmuseum in onze terminal. We steunen al vijftien jaar het BosTheater (het zomertoneel in het Amsterdamse Bos) en we sponsoren het jaarlijkse Prinsengrachtconcert. We hebben ook de nieuwbouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam gesponsord.

­