Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Toekomstbestendig Schiphol Klimaatvriendelijke luchtvaart

Klimaatvriendelijke luchtvaart

Verminderen van CO2-uitstoot en opwekken van duurzame energie

CO2-emissies

We zetten ons in om onze CO2-uitstoot te verminderen, omdat we een bijdrage willen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. CO2 ontstaat door het gebruik van elektriciteit, gas, overige brandstoffen en vervoer ten behoeve van zakenreizen. Onze bruto CO2-uitstoot in 2012 bedraagt 112.830 ton (tegen 116.015 ton in 2011). We gebruiken vanaf 2012 de emissiefactoren van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De CO2-uitstoot in 2011 is opnieuw berekend en is nu ook gebaseerd op deze emissiefactoren.

We doen mee aan de Airport Carbon Accreditation benchmark van onze brancheorganisatie Airports Council International. In maart 2012 werden de CO2-reducerende maatregelen van Schiphol beloond met de Airport Carbon Accreditation level 3. Dit is het op één na hoogste niveau. Het betekent dat Schiphol de CO2-uitstoot op de luchthaven heeft teruggedrongen en dat de luchthaven erin is geslaagd andere relevante partijen zoals luchtvaart- en afhandelmaatschappijen, ertoe te bewegen hun eigen CO2-uitstoot te beperken.

Doelstelling gerealiseerd

Schiphol had zichzelf ten doel gesteld in 2012 CO2-neutraal te zijn voor wat betreft de eigen activiteiten op de locatie Schiphol. In 2012 hebben we onze CO2-uitstoot verlaagd (112.830 ton tegen 116.015 ton in 2011), maar om CO2-neutraal te zijn, moeten we emissies compenseren. In 2012 hebben we gekozen voor een combinatie van het vermijden van emissies van elektriciteit door middel van garanties van oorsprong en CO2-compensatie voor de overige emissies. Voor de compensatie van elektriciteit is 189 GWh aan garanties van oorsprong gekocht. De elektriciteit die is gerelateerd aan deze groencertificaten is opgewekt met behulp van Noorse waterkracht. De overige emissies zijn gecompenseerd door 35.337 ton CER-emissierechten (Certified Emission Reduction). Deze rechten zijn verkregen met projecten in het kader van het Clean Development Mechanism (CDM). Voor 2012 is gekozen voor een CDM-project in China: daar worden CER-emissierechten gecreëerd dankzij de opwekking van windenergie. De aankoop van alle emissierechten heeft plaatsgevonden voor 1 februari 2013. De netto CO2-emissie over geheel 2012 is hiermee gereduceerd tot 0 ton. We hebben daarmee onze doelstelling gerealiseerd om in 2012 CO2-neutraal te zijn voor de eigen activiteiten op de locatie Schiphol. 


CO2-uitstoot voor eigen bedrijfsactiviteiten
Amsterdam Airport Schiphol* (tonnen)

2012

0

2011

6.684

2010

6.804

2009

7.517

2008

8.572

Vliegen op biofuel

Vanaf Schiphol vertrok op 19 juni een vliegtuig van KLM naar Rio de Janeiro. Het toestel vloog deels op brandstof gemaakt uit afgewerkt frituurvet en maakte de langste vlucht ooit op biofuel. KLM en Schiphol werken samen met onder meer Ahold, DSM, Philips, Heineken, Sky NRG en Accenture aan de doorbraak van biobrandstof in de luchtvaart. Door de vraag naar biofuel op gang te brengen en innovatie aan te jagen, proberen de partijen gezamenlijk de markt voor biobrandstof een impuls te geven.

Scope: CO2-neutraal Schiphol

Schiphol had zichzelf ten doel gesteld om in 2012 CO2-neutraal te zijn voor wat betreft de eigen activiteiten op de locatie Schiphol. Onze grootste CO2-bronnen binnen onze eigen bedrijfsprocessen zijn energie (verwarming, koeling, verlichting) en mobiliteit (wagenpark, woon-werkverkeer van en zakenreizen door medewerkers). Wij werken actief aan het terugdringen van het broeikaseffect: we verminderen ons energie- en brandstofverbruik, we gaan efficiënter om met energie en brandstoffen, en we zetten duurzame energie in. We compenseren de CO2-uitstoot die overblijft.

De CO2-emissies die op ons terrein veroorzaakt worden door activiteiten van onze stakeholders - denk bijvoorbeeld aan vliegtuigen en taxi's - worden niet gecompenseerd door Schiphol. Niet de hele luchthavenlocatie is daardoor CO2-neutraal. Wel willen wij onze stakeholders die werkzaam zijn op de luchthaven sturen en beïnvloeden. Zo geven we invulling aan de doelstelling om in 2020 op de locatie 30% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met het niveau in 1990.

Eigen energie opwekken

In 2020 willen we 20% van onze energiebehoefte duurzaam opwekken. We passen al verschillende duurzame opwekmethoden toe die voor onze luchthaven het meest geschikt zijn, zoals bijvoorbeeld kleinschalige warmte- en koudeopslag in de bodem en in het beton van gebouwen.

In 2012 zijn we, in samenwerking met kenniscentrum theGROUNDS, een grote pilot met zonne-energie begonnen. Er is op Schiphol-Noordwest een testveld met 3.000 m2 aan zonnepanelen aangelegd. Hiermee gaan we onderzoeken of grootschalige en structurele opwekking en het gebruik van zonne-energie op Schiphol mogelijk en rendabel is. Binnen deze pilot onderzoeken we potentiële effecten van zonnepanelen op de radarsystemen van de Luchtverkeersleiding Nederland; de vliegveiligheid dient te allen tijde te zijn gewaarborgd. In 2012 is het eigen opwekpotentieel gestegen van 1,5% naar 1,75%.

Op Rotterdam The Hague Airport zijn twee centrale warmte- en koudeopslagen gerealiseerd die op een duurzame wijze verscheidene gebouwen in het gebied kunnen voorzien van de benodigde koeling en verwarming. Op de daken van de terminal en de brandweergarage op Lelystad Airport zijn in 2012 zonnepanelen geplaatst.