Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Toekomstbestendig Schiphol Grondstofschaarste

Grondstofschaarste

Duurzaam en bewust grondstof- en materiaalgebruik op Schiphol

Hergebruik van materialen

Grondstoffen worden schaarser en de energieprijzen blijven stijgen. Tegelijkertijd vernieuwen we jaarlijks delen van de infrastructuur en slopen, renoveren en bouwen we gebouwen. Daarom proberen wij zo veel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken. Het afval dat vrijkomt, wordt afgevoerd en gerecycled. Het hergebruik van bouw- en sloopafval ligt gemiddeld op 90%.

Tijdens het groot onderhoud aan de banen, rijbanen, platformen en wegen worden bouwstoffen zoals beton, asfalt, kunststoffen, metalen leidingen en kabels hergebruikt. Na verwerking zijn ze weer geschikt als grondstof. Gedurende de renovatie van het platform bij de C-pier is het beton gesloopt en ter plekke in kleinere stukken gebroken, iets wat voorheen op een externe locatie gebeurde. De stukken beton zijn hergebruikt voor de fundering van het nieuwe platform. Dankzij deze procedure vinden minder en kortere transportritten plaats, en is er minder hinder voor de doorlaatposten van en naar airside. In 2013 gebruiken we het restant van het puin bij andere projecten.

Vanderlande Industries, Van Gansewinkel en Schiphol testen een bagageband die is vervaardigd uit hergebruikte materialen. De materiaalsamenstelling van de band is hierdoor veranderd. Dit vergt extra aandacht voor brandveiligheid.

Papierloos vrachtproces

Ons streven om zo min mogelijk papier te gebruiken in de logistieke vrachtketen is niet onopgemerkt gebleven. De overkoepelende luchtvaartorganisatie IATA heeft Amsterdam Airport Schiphol een Certificate of Achievement toegekend als blijk van waardering voor de prestatie op het gebied van e-freight. Schiphol is daarbij geprezen voor haar inspanningen om e-freight gemeengoed te maken in de sector. Wij vinden de digitalisering in de logistieke keten belangrijk omdat een grote hoeveelheid papier niet langer nodig is, de processen zelf veel efficiënter kunnen worden georganiseerd en we zo duurzamer werken. IATA heeft berekend dat de hoeveelheid papier die wereldwijd op jaarbasis in de keten wordt gebruikt, overeenkomt met tachtig Boeing 747-freighters volbeladen met papieren documenten.

Afval scheiden aan de bron

Reizigers, bedrijven op Schiphol en onze eigen medewerkers produceren jaarlijks een grote hoeveelheid afval op de luchthaven; 15.570 ton in totaal. Afvalstromen als etensresten, ingenomen 'liquids & gels', tissues en het gemaaide gras worden gescheiden afgevoerd en zo mogelijk hergebruikt of omgezet in biobrandstof.

Het percentage hergebruik van het reguliere afval over het operationele jaar 2012 (zonder bouw- en sloopafval en glycolhoudend water) bedraagt 35%. Het jaar 2012 heeft vooral in het teken gestaan van verdere scheiding aan de bron. Op tal van locaties zijn processen beter op elkaar afgestemd.

In de terminal worden sinds mei 2010 etensresten ingezameld bij de horecagelegenheden. De initiële 4.000 kilo per maand is inmiddels gegroeid tot gemiddeld 45.000 kilo per maand.

In 2012 is met verschillende schoonmaakbedrijven en afhandelaren gesproken over de inzameling en verwerking van het vliegtuigafval. Er zijn nieuwe overeenkomsten gesloten. We hanteren nu een verrekeningssystematiek die beter aansluit bij de huidige eisen en wensen van de betrokken partijen. Bij de oude systematiek werden de kosten omgeslagen naar een gemiddelde prijs per stoel per type vliegtuig; in de nieuwe methode worden de kosten berekend op basis van de aangeleverde kilogrammen. Afvalscheiding is in deze afspraken integraal meegenomen.

In het hoofdkantoor van Schiphol Group zijn nu op bijna alle afdelingen afvaleilanden geïnstalleerd; daarmee is afscheid genomen van de 'gewone' prullenbak. Van medewerkers wordt verwacht dat zij het afval in zes fracties scheiden. Het scheidingspercentage is ruim 80%.