Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Toekomstbestendig Schiphol Duurzame werkgelegenheid

Duurzame werkgelegenheid

Voorwaarde voor én resultante van een solide economische ontwikkeling van de Mainport

Schiphol is een aantrekkelijke vestigingsplaats. Op het luchthaventerrein zijn ongeveer vijfhonderd bedrijven gevestigd met 64.000 medewerkers. Het vervoer van passagiers en vracht levert Nederland 290.000 banen op. Schiphol is daarmee een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Om dit te blijven, is het essentieel dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt goed is en dat er voldoende gemotiveerde werknemers zijn.

We zoeken die aansluiting via de stichting Schiphol College, een samenwerking met het ROC van Amsterdam. Deze netwerkorganisatie beoogt de verbinding tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt. Schiphol College is de intermediair voor leerbanen, mbo-opleidingen, stages en vakopleidingen voor logistieke, beveiligings-, facilitaire en retailfuncties.

KLM partner in Schiphol College

Eind 2012 hebben KLM, Schiphol en het ROC van Amsterdam een intentieverklaring getekend om per 1 juni 2013 partners te worden in Schiphol College. Met de toetreding van KLM krijgt de stichting drie gelijkwaardige partners. In 2013 zal onder meer een gemeenschappelijke visie en een businessplan worden ontwikkeld voor de toekomst van Schiphol College. De verbreding van de samenwerking betekent dat de netwerkorganisatie haar rol op het gebied van scholing en arbeidsmarkt nog beter kan gaan vervullen.

Luchthaven blijft in trek bij studenten

We zien een ruime verdubbeling in het aantal mbo-studenten dat kiest voor een luchthavengerelateerde opleiding, van 382 in 2011 naar 795 in 2012. Samen met het ROC van Amsterdam hebben we meer aandacht besteed aan de juiste opleidingskeuze van scholieren. De komst van de Koninklijke Marechaussee als klant leidde tot meer inschrijvingen, vooral voor de opleiding Coördinator Luchthavenbeveiliging. Ook heeft Schiphol College een aantal beroepenoriëntatiedagen georganiseerd voor zowel leerlingen van lagere scholen als van vmbo-scholen. Het doel is hen te enthousiasmeren voor een baan op de luchthaven en daar een passende opleiding voor te kiezen.

Door de economische crisis daalde het aantal groepen dat een van onze trainingen volgden, van 147 in 2011 naar 118 in 2012. Er werden in 2012 negen opleidingen extra aangeboden: 59 in totaal tegen 50 in 2011. Bedrijven hebben minder capaciteit om stagiaires te begeleiden waardoor wij minder stagiaires konden plaatsen: 75 (tegen 108 in 2011). We zien een afname in het aanbod van kwalitatief goede kandidaten die vanuit een werkloosheids­situatie instromen in leer-werktrajecten. We zijn dan ook blij dat in 2012 87,5% van de examen­kandidaten het diploma heeft gehaald. In 2011 was dat 75%.