Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Toekomstbestendig Schiphol Bereikbaarheid en luchtkwaliteit

Bereikbaarheid en luchtkwaliteit

S choon en minder wegverkeer van, naar en op Schiphol

Schiphol streeft naar het verbeteren van de bereikbaarheid van de luchthaven. De bereikbaarheid van een luchthaven is een belangrijk keuzecriterium voor passagiers, na de keuzemogelijkheden voor bestemmingen en de ticketprijs. Ook voor bedrijven, leveranciers en werknemers is bereikbaarheid cruciaal.

We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer en eigen vervoer en ontmoedigen het wegbrengen en ophalen van reizigers met de auto. Ook voor Schipholwerkers wordt het gebruik van het openbaar vervoer aangemoedigd. Door het Nieuwe Werken wordt ook minder gereisd: steeds meer medewerkers kunnen één of enkele dagen per week vanuit huis werken.

De bereikbaarheid over de weg is verbeterd door de verbreding van de A2 tussen knooppunt Holendrecht en de aansluiting Maarssen naar twee keer vijf rijstroken. Dit leidt tot een betere doorstroming op een voor ons belangrijke verkeersader. Daarnaast zijn spitsstroken geopend op de A1, de A4 en de A9 (bij Badhoevedorp). Ook is op de A4 bij Leiden een derde rijstrook in gebruik genomen. Door deze aanpassingen is de filedruk afgenomen.

Het aandeel reizigers dat per openbaar vervoer naar Schiphol komt, is in 2012 iets gedaald, maar blijft hoog: 38,2% reisde naar Schiphol per trein of bus. Een oorzaak van deze daling kan zijn dat het treinverkeer van en naar Schiphol herhaaldelijk verstoord is door brandmeldingen in de Schipholtunnel en seinstoringen op trajecten van en naar de luchthaven. Passagiers zijn desondanks nog steeds tevreden over het railproduct: 88% is positief over het aantal verbindingen naar Schiphol, 87% is tevreden over het op tijd aankomen voor de vlucht.

Duurzame mobiliteit

In september is het accuwisselstation van elektrisch vervoerbedrijf Better Place geopend. De elektrische taxi’s van Connexxion, BIOS-groep en TCA maken hier gebruik van. Zij hebben een deel van hun wagenpark al vervangen door elektrische voertuigen. Met ingang van juni 2013 voert de stichting TaxiControle een gedifferentieerde gebruiksvergoeding in. Voertuigen met bijvoorbeeld een Euronorm 5- of hybride motor blijven hetzelfde betalen. Voertuigen die deze technieken niet hebben, gaan een hogere vergoeding betalen.

In 2012 is het aantal laadpalen op parkeerterreinen en parkeergarages uitgebreid. We zorgen ervoor dat het aantal laadpalen op de parkeerterreinen gelijke tred houdt met de groei van het aantal elektrische auto’s in Nederland. Voor huurders van gebouwen en terreinen op Schiphol realiseren we deze voorziening op maat.

Vervoerskeuze reizigers

 

2012

%

2011

%

Openbaar vervoer

38,2

40,1

Weggebracht per auto

28,0

27,5

Auto geparkeerd

13,1

12,2

Taxi

9,9

10,2

Collectief vervoer

7,7

6,6

Overig

3,1

3,4

Een deel van het eigen wagenpark is vervangen: we hebben nu zestien auto’s met biogascertificaat die op aardgas rijden en drie elektrische auto’s. In oktober 2012 is het besluit genomen 35 elektrisch aangedreven bussen aan te schaffen voor het vervoer van passagiers op de platformen. De tender voor deze investering is in gang gezet. We verwachten deze bussen in 2014 te kunnen inzetten. Op de platformen worden voor de afhandeling van de vliegtuigen in toenemende mate elektrisch aangedreven voertuigen ingezet. KLM heeft in 2012 een eerste pilot uitgevoerd met twee elektrische vliegtuigtrekkers. Ook materieel voor het laden en lossen van ruimbagage is voor een deel geëlektrificeerd.

We hebben ervaring opgedaan met rijden op 100% biodiesel. De testen die we samen met KLM uitvoerden met biodiesel van de tweede generatie, gemaakt uit afgewerkte oliën en vetten, zijn in 2012 positief afgerond. Toch zijn we terughoudend met de introductie ervan. De hoge kosten en het risico dat de garantie op motoren vervalt bij een bijmenging van meer dan 5% wegen nog niet op tegen de emissievoordelen.

Voor de technische dienst van Rotterdam Airport zijn elektrische auto's aangeschaft. Lelystad Airport heeft in 2012 een laadpaal voor elektrische voertuigen geplaatst.

Dilemma: halen en brengen ontmoedigen of stimuleren?

Er zijn verschillende mogelijkheden om naar Schiphol te reizen. De reiziger kan zelf met de auto komen en parkeren op Schiphol of met het openbaar vervoer. Een andere mogelijkheid is dat reizigers worden gebracht en gehaald met de auto. Deze optie ontmoedigen we, omdat die leidt tot twee extra verkeersbewegingen terwijl het op de wegen rond Schiphol toch al druk is. Uit commerciële overwegingen voerden we echter in de zomers van 2010, 2011 en 2012 een campagne die het brengen en/of halen juist stimuleerde. We hebben inmiddels besloten dat we dergelijke wervende acties niet meer doen.