Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance

Sustainable PerformanceSchiphol Group onderneemt met respect voor mens, milieu en omgeving. Ons bedrijf heeft een financieel robuuste en efficiënte bedrijfsvoering en maakt een afweging in de verhouding tussen sociale, ecologische en economische waarden: people, planet en profit. Samen met onze stakeholders zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen waarmee we verder kunnen verduurzamen en onze toekomst­bestendig­heid vergroten. Corporate Responsibility is cruciaal voor zowel onze licence to grow als onze licence to operate.

Een toekomstbestendig Schiphol is gericht op de licence to grow: hoe creëren we duurzame waarde voor onze stakeholders en hoe stellen we de positie van Schiphol als Mainport op de langere duur veilig. Om Europe's Preferred Airport te zijn en te blijven, neemt Schiphol haar verantwoordelijkheid voor vijf maatschappelijke thema’s.

Onze dagelijkse bedrijfsvoering betreft de licence to operate. We zorgen ervoor dat de basics op orde zijn. We voldoen aan wet- en regelgeving; iedereen maakt in zijn dagelijkse werk de afweging in de verhouding tussen people, planet en profit. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden; alleen als we daarmee rekening houden, kunnen wij onze bedrijfsprocessen optimaal uitvoeren.

In de hoofdstukken Sustainable Performance en Stakeholders staan people en planet centraal. De ontwikkelingen rondom profit zijn opgenomen in de Financiële gang van zaken. In de Operationele en maatschappelijke jaarrekening staat niet-financiële informatie en uitgebreide informatie over vijftien prestatie-indicatoren die onze externe accountant heeft beoordeeld.

Toekomstbestendig Schiphol

Dagelijkse bedrijfsvoering

1. Duurzame werkgelegenheid

1. Ketenverantwoordelijkheid

2. Bereikbaarheid en luchtkwaliteit

2. Medewerkers

3. Klimaatvriendelijke luchtvaart

3. Milieu

4. Grondstofschaarste

4. Veiligheid

5. Geluid en omgeving