Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Excellent Visit Value Schiphol stroomlijnt processen

Schiphol stroomlijnt processen

Schiphol is voortdurend bezig de check-in- en controleprocessen op de luchthaven te verbeteren. Alles is erop gericht om het zowel de reizigers als de luchtvaartmaatschappijen zo prettig en makkelijk mogelijk te maken.

Piekcapaciteit optimaal benutten

Amsterdam Airport Schiphol heeft een grote capaciteit door zijn stelsel van start- en landingsbanen. De terminal is zo ontworpen dat op piekmomenten grote aantallen passagiers en bagage kunnen worden verwerkt. Dit zijn de momenten dat de intercontinentale vluchten binnenkomen en passagiers overstappen naar andere bestemmingen. Vooral in de vroege ochtend en aan het eind van de middag is het spitsuur op Schiphol. Omdat we tegen de grenzen van de capaciteit in de terminal aanlopen, gaan we slim om met de huidige beschikbare ruimte vóór de grenspassage. Voorzieningen die het passagiersproces versnellen zijn selfservice check-in, selfservice bagage drop-off, de loopbrug voor premium passagiers en de automatische grenscontrole No-Q.

Tijdens drukke dagen is er desalniettemin minder marge om verstoringen door weersomstandigheden, annuleringen of vertragingen op te vangen. Om op eventuele extra piekbelasting te zijn voorbereid, staan we bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes verbouwingen niet toe en zetten we extra (kantoor)personeel in om reizigers te helpen. Elk jaar stellen we samen met de verschillende operationele afdelingen en KLM Ground Services een speciaal plan op waarin staat welke acute maatregelen moeten worden genomen bij operationele verstoringen.

Selfservice check-in

De gele selfservice check-in kiosken hebben we in 2012 vervangen door een nieuwe generatie machines. In totaal gaat het om negentig stuks. Om het gebruik verder te stimuleren, is een aantal kiosken geplaatst op locaties in de looproutes naar de vertrekhallen: bij de trap en lift tussen Vertrek/Aankomst 1 en 2, op de begane grond van Vertrek 3, en in de WTC-traverse.

Selfservice bagage drop-off

In vertrekhal 2 is het aantal selfservice bagage drop-off machines (SSDOP's) bij SkyTeam uitgebreid van vier naar twaalf. In vertrekhal 3 namen easyJet en ArkeFly vijf van deze apparaten in gebruik. In de komende jaren gaan we het aantal SSDOP's verder uitbreiden: het gebruik hiervan zal op termijn steeds gewoner worden.

In de zomer hebben we een pilot gedaan met het inchecken van bagage op het parkeerterrein voor Lang Parkeren. Bij deze proef ('Drive-Inchecken') konden reizigers van transavia.com en ArkeFly al op parkeerplaats P3 hun bagage afgeven. Het verlicht de inspanningen van de reizigers, die zich gemakkelijker naar en door de luchthaven kunnen bewegen. Vooral tijdens piekmomenten worden hierdoor de balies voor check-in en bagageafgifte in de vertrekhallen ontzien. De pilot was een succes: de waardering van de reizigers was groter dan verwacht. We onderzoeken in overleg met de luchtvaartmaatschappijen hoe we deze proef een vervolg kunnen geven.

Backbone voor efficiënte bagageafhandeling in gebruik

Na tien jaar van investeren en bouwen is het bagageprogramma 70MB nagenoeg gereed, met als laatste hoogtepunt de ingebruikname van de Backbone. Deze 'ruggengraat' verbindt de bagagekelders Zuid, West, E en D met elkaar. In het nieuwe, geavanceerde bagagesysteem, dat tot doel heeft de capaciteit te verhogen naar 70 miljoen stuks bagage, heeft Schiphol de afgelopen jaren ongeveer 800 miljoen euro geïnvesteerd. We hebben dit project gerealiseerd in nauwe samenwerking met KLM, de grootste gebruiker.

Na de ingebruikname van de Backbone eind 2012 is de Schengen check-in van de SkyTeam-partners verhuisd naar balierijen 3 tot en met 8 in Vertrek 1. Hiermee kunnen we de verwachte verdere groei van KLM en de SkyTeam-partners opvangen. De bagage die is ingecheckt in Vertrek 1 kan via de Backbone naar alle bagagegebieden van de luchthaven worden geleid.

De IR-rate, het percentage koffers dat niet gelijk met de passagiers op zijn bestemming aankomt, daalde van 2,0% in 2011 naar 1,5% in 2012.

No-Q

Nieuw in 2012 was ook de automatische grenspassage, de zogeheten No-Q, die in samenwerking met de overheid is ingevoerd. Dit is een systeem waarbij de controle van het paspoort volledig automatisch gaat, door onder meer gezichtsherkenning. De eerste automatische grenspoorten zijn geplaatst in Vertrek 3, bij Aankomst 3 en bij de grenscontrole tussen Lounge 1 en Lounge 2 (Schengen en niet-Schengen). Voorlopig is deze controle enkel beschikbaar voor volwassen Europese reizigers met een elektronisch paspoort (met chip). Op termijn zal de automatische controle voor iedereen mogelijk zijn.

Door No-Q wordt de doorstroomsnelheid bij de paspoortcontrole vergroot. Er kunnen meer controleposten worden ingericht omdat de No-Q poorten slechts tweederde van de ruimte van een bemande post innemen.


Kostenefficiency

De kostenefficiency drukken we uit in de kosten per Work Load Unit (WLU). 1 WLU is gelijk aan 1 passagier of 100 kg vracht. De kosten per WLU voor Amsterdam Airport Schiphol waren in 2012 10,77 euro (2011: 10,54 euro).

Premium-loopbrug in gebruik

Op 1 oktober is de ‘premiumbrug' in gebruik genomen, een loopbrug van parkeergarage P2 naar de corridor tussen de B- en C-pier in het Schengengebied. Dit is een extra service voor premiumreizigers en leden van het serviceprogramma Privium die enkel handbagage bij zich hebben. Zij kunnen direct van parkeergarage P2 naar de gate lopen en winnen daarmee tijd omdat ze de gebruikelijke processen in de reguliere vertrekhal kunnen vermijden.

Ruimte creëren voor grotere vliegtuigen

Er is een duidelijke trend waarneembaar dat luchtvaartmaatschappijen kiezen voor steeds grotere toestellen, waaronder de Airbus A380 en de Boeing 787-800. In augustus verwelkomde Schiphol de eerste commerciële lijnvlucht van een Airbus A380. Vanwege het toenemende aantal grotere en daarmee zwaardere vliegtuigen op Schiphol hebben we op verscheidene locaties aanpassingen moeten doen. Zo zijn de viaducten op het landingsterrein verstevigd en zijn de gates E18 en G9 omgebouwd. Ook de wachtruimten bij de gates zijn aangepast om het grotere aantal passagiers te kunnen opvangen. Gezien deze ontwikkelingen houdt Schiphol rekening met meer infrastructurele aanpassingen in de toekomst.

Zomer- en winteroperatie

De weersomstandigheden veroorzaakten slechts kortstondig verstoringen. Schiphol had in januari, februari en december enkele dagdelen te kampen met zware sneeuwval. Dit had annuleringen tot gevolg, met name van vluchten van en naar Europese bestemmingen. Overstappende passagiers werden omgeleid naar andere luchthavens.

Tijdens de drukke zomerperiode heeft ons kantoorpersoneel meegeholpen in de terminal. Met name de ticket- en boardingcardcontroles verliepen hierdoor soepel. In Vertrek 1 zijn extra doorgangen voor ticket- en securitycontrole in gebruik genomen.