Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Excellent Visit Value Concurrerende tarieven

Concurrerende tarieven

Om de positie van de Mainport te handhaven, is het essentieel dat Amsterdam Airport Schiphol concurrerende tarieven hanteert voor het gebruik van de luchthaven. Onze tarieven reflecteren de ontwikkeling van de operationele kosten en de kosten die samenhangen met investeringen in de luchthaveninfrastructuur. Om de hoogte van onze tarieven goed te beoordelen, moet ook worden gekeken naar de kwaliteit van onze luchthaven en de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en passagiers.

Tarieven 2012 en 2013

Schiphol heeft de tariefsverhoging per 1 april 2012 vastgesteld op 2%. Voor 2013, ook per 1 april, is de verhoging vastgesteld op 0,6%. Dit percentage is tot stand gekomen na consultatie van de luchtvaartmaatschappijen. In dat proces hebben de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol gezamenlijk verdere kostenbesparingen geïdentificeerd. Schiphol had aanvankelijk een voorstel gedaan voor een tariefsverhoging van 1,2%.

Kostenniveau vergeleken met andere belangrijke luchthavens

Voor het behoud van de concurrentiepositie van de Mainport Schiphol is het van belang dat er sprake is van een concurrerende prijs-kwaliteitniveau in vergelijking tot andere Europese hubs. We moeten er ook terdege rekening mee houden dat bijvoorbeeld luchthavens als die van Istanbul en Dubai, directe concurrenten, lagere tarieven hanteren. De bedrijfsvoering van Schiphol is gericht op strikte beheersing van (operationele) kosten. Schiphol hanteert een zorgvuldige investeringsplanning voor de lange termijn: met een juiste timing,een flexibele fasering en een modulaire aanpak houden we de financiële impact van deze investeringen op luchtvaartmaatschappijen zo beperkt mogelijk. Schiphol heeft al jaren een gematigd tariefbeleid, vergeleken met concurrerende luchthavens. Met de tariefsverhoging van 0,6% per 1 april 2013 houdt Schiphol een nog gematigder tempo aan.