Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Competitive Marketplace Aantrekkelijk Schiphol Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Amsterdam Airport Schiphol investeert in innovatieve projecten en samenwerkingen. We doen mee aan Seamless Connections, een samenwerkingsproject dat tot doel heeft de logistieke processen binnen de metropoolregio Amsterdam te verbinden, te versnellen en te verbeteren. Seamless Connections bestaat nu uit negen pilotprojecten op het gebied van vracht, waarin Schiphol een centrale rol speelt. Met een sterker en naadloos logistiek proces in het 'achterland' van de luchthaven kunnen we onze concurrentiepositie verbeteren. Het project mag zich verheugen in internationale belangstelling, en is, net als SmartGate (een innovatieve manier om de grenspassage van goederen te monitoren), een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking tussen overheid en relevante marktpartijen.

Amsterdam Connecting Trade

Een ander project waaraan Schiphol meedoet is Amsterdam Connecting Trade (ACT). Dit gebiedsprogramma focust op een integrale ontwikkeling van drie innovatieve en duurzame bedrijventerreinen in de nabijheid van Schiphol: Schiphol-Zuidoost, Schiphol Logistics Park en GEM A4 Zone West. ACT wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met Schiphol Area Development Company (SADC), waarin de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Amsterdam Airport Schiphol participeren. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de benodigde infrastructuur. Zo zal het vervoer van en naar de bloemenveiling in Aalsmeer profiteren van de verbreding en omlegging van de N201. Er zijn ook plannen voor een Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) tussen Aalsmeer en de bedrijventerreinen en voor een vrachtoverslagstation op de Hoge Snelheidsspoorlijn (HST-Cargo) op GEM A4 Zone West.

Het is een groot voordeel dat rond de luchthaven verscheidene terreinen beschikbaar zijn voor vrachtgerelateerde bedrijven. Schiphol is een van de weinige grote luchthavens in Europa die (nieuwe) ruimte kan blijven bieden. In 2012 heeft Schiphol Real Estate grond ingebracht in de GEM A4 Zone West. Dat is conform eerder gemaakte afspraken.