Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Profiel

ProfielSchiphol Group is een luchthavenonderneming met Amsterdam Airport Schiphol als belangrijkste luchthaven. Wij willen duurzame waarde creëren voor onze stakeholders, rekening houdend met de verschillende belangen die zij hebben.
In ons handelen staan onze kernwaarden centraal: betrouwbaar, efficiënt, gastvrij, inspirerend en duurzaam.
Knooppunt van bestemmingen

Amsterdam Airport Schiphol is een goed geoutilleerde internationale luchthaven met moderne faciliteiten. Wij bieden deze faciliteiten aan 101 lijndienstmaatschappijen, die in 2012 samen 51 miljoen reizigers en 1,5 miljoen ton vracht via de Mainport naar hun bestemming brachten. Voor de bedrijfsvoering zijn wij sterk afhankelijk van onze homecarrier KLM en haar SkyTeam-partners, die ongeveer 70% van het vliegverkeer van en naar Schiphol voor hun rekening nemen. Reizigers en vracht kunnen via de luchthaven Schiphol 317 directe bestemmingen over de hele wereld bereiken; diverse keren per dag of per week. Daarnaast bieden onze regionale luchthavens Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport tal van directe Europese vluchten.

Mainport Schiphol

De luchthaven Schiphol, het KLM- en SkyTeam-hubnetwerk en de omliggende metropoolregio Amsterdam zijn samen uitgegroeid tot de Mainport Schiphol. De Mainport Schiphol is dan ook méér dan een luchthaven met een wereldwijd netwerk. De Mainport functioneert als een geheel van elkaar versterkende bedrijven en activiteiten. Samen zorgen zij ervoor dat er een internationaal en multimodaal knooppunt ontstaat van stromen mensen, goederen, geld, informatie, kennis en cultuur. De Mainport Schiphol is uitgegroeid tot een hoogwaardig knooppunt dat Nederland via een uitgebreid netwerk verbindt met de belangrijke economische, politieke en culturele centra in Europa en de rest van de wereld. Daarmee zijn de activiteiten op Schiphol een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Het maakt bovendien de regio Amsterdam tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor internationaal georiënteerde bedrijven en instituten. Dankzij het netwerk van verbindingen, dat voor het grootste deel wordt gevormd door het fijnmazige Europese en intercontinentale netwerk van KLM en SkyTeam-partners, behoort Schiphol tot de vier belangrijkste luchthavens van Europa. Met Nederland als kleine thuismarkt is dat een unieke prestatie.

AirportCity

Wij exploiteren onze belangrijkste luchthaven Schiphol als een AirportCity, een dynamisch metropoolgebied waarin we reizigers en luchtvaartmaatschappijen 24 uur per dag alle diensten bieden die zij nodig hebben. Met drie business areas die elkaar aanvullen en versterken geven wij invulling aan de AirportCity-formule. De business area Aviation is de spil van de luchthaven, met dienstverlening aan luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven. Aviation levert en beheert de infrastructuur waarmee reizigers, bagage en vracht op een prettige, betrouwbare en efficiënte wijze vertrekken en aankomen. De business area Consumer Products & Services biedt reizigers een uitgebreid aanbod producten en diensten voor zorgeloos en comfortabel reizen. De business area Real Estate ontwikkelt en beheert vastgoed op en rond Schiphol. Schiphol is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die wij een grote variëteit aan hoogwaardig vastgoed bieden in de vorm van kantoor- en bedrijfspanden en logistieke gebouwen. In onze AirportCity zijn ongeveer vijfhonderd bedrijven gevestigd die werk bieden aan 64.000 medewerkers.


Regionale luchthavens

Schiphol Group participeert ook in een aantal regionale luchthavens zoals de luchthavens Rotterdam The Hague Airport (100%-belang), Eindhoven Airport (51%-belang) en Lelystad Airport (100%-belang). Eindhoven Airport en Lelystad Airport ontwikkelen hun eigen marktpositie, en vervullen daarnaast een belangrijke rol om de verwachte groei van de Mainport Schiphol in goede banen te leiden.

Internationale activiteiten

Met onze internationale activiteiten willen wij Schiphol Group versterken, en waar mogelijk ook de positie van Amsterdam Airport Schiphol. Dat doen we onder meer door samenwerking te zoeken met belangrijke buitenlandse luchthavens, waarbij onze focus ligt op die luchthavens die ook voor SkyTeam van belang zijn. Wij werken zodoende nauw samen met Aéroports de Paris, waamee wij een 8%-kruisparticipatie hebben. We zijn de operator van Terminal 4 op JFK International Airport in New York, die we momenteel samen met SkyTeam partner Delta Airlines uitbreiden. We hebben ook activiteiten op luchthavens in Australië, Italië, Hong Kong, Aruba en Zweden. Veel van deze activiteiten zijn over de afgelopen twintig jaar in ontwikkeling gebracht en leveren gezamenlijk inmiddels een substantiële bijdrage aan het resultaat van Schiphol Group.

Netwerk van partners

Op Schiphol werken we met veel partners, overheidsorganisaties en andere partijen in allerlei netwerken. In onze bedrijfsvoering op de luchthaven Schiphol zijn we niet alleen afhankelijk van luchtvaartmaatschappijen maar ook van de luchtverkeersleiding, de slotcoördinator, de landelijke overheid, provincie en gemeenten, afhandelaren, securitybedrijven, de douane en de Koninklijke Marechaussee. Terwijl deze partijen hun eigen rol en verantwoordelijkheden hebben, is de nauwe, langdurige en constructieve samenwerking met hen de sleutel tot een succesvolle luchthavenoperatie.

Ondernemen met een maatschappelijke functie

De activiteiten van onze luchthavens hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Om de continuïteit van die activiteiten te waarborgen in de competitieve luchtvaartsector voert Schiphol Group een financieel robuust beleid. We investeren continu in de infrastructuur en de faciliteiten waarvan we de financiering op eigen kracht regelen. Daarom is het van groot belang toegang te houden tot de kapitaalmarkt en onze creditratings (S&P's A en Moody's A1) veilig te stellen. Deze solide positie maakt het ons mogelijk onze maatschappelijke functie te blijven vervullen en een bijdrage te leveren aan een sterk en aantrekkelijk Nederland.

In 2012 bedroeg onze netto-omzet 1.353 miljoen euro, het nettoresultaat 199 miljoen euro, het voorgestelde dividend 582 euro per aandeel en het rendement op het eigen vermogen 6,2%.

Onze rol en functie in de Nederlandse samenleving en in de luchtvaartsector maken onze onderneming ook interessant voor talentvolle medewerkers. Schiphol Group had in 2012 2.131 medewerkers in dienst, van wie 1.949 werkzaam zijn op de locatie Schiphol.

Aandeelhouders

De aandelen van Schiphol Group zijn in bezit van de Staat der Nederlanden (70%), de gemeente Amsterdam (20%), Aéroports de Paris (8%) en de gemeente Rotterdam (2%).