Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Kernactiviteiten Real Estate

Real EstateDe business area Real Estate ontwikkelt, beheert, exploiteert en belegt in vastgoed op en rondom luchthavens in binnen- en buitenland. De portefeuille bestaat zowel uit operationeel als commercieel vastgoed. Het merendeel hiervan bevindt zich op en rondom Amsterdam Airport Schiphol. De business area biedt bedrijven en logistieke dienstverleners een variëteit aan locaties, kantoor- en bedrijfspanden en keuze in huurcontracten, met als bijzonder voordeel de directe nabijheid van een internationale luchthaven. Van het vastgoed in de totale portefeuille bevindt 87% zich op de locatie Amsterdam Airport Schiphol, 4% op en rond de regionale luchthavens van Rotterdam en Eindhoven, en 9% in Italië.

Omzetbronnen

De grootste omzetbronnen zijn de verhuur en ontwikkeling van gebouwen en terreinen. Daarnaast wordt omzet gegenereerd met de uitgifte van erfpachten en de verkoop van terreinen en gebouwen. De waardeveranderingen van het vastgoed kunnen in enig jaar een onevenredige voor- of nadelige invloed hebben op het groepsresultaat.

Real Estate in 2012
  • Omzet licht gedaald, maar huurniveaus zijn vrijwel stabiel gebleven
  • Exploitatieresultaat is fors gedaald met name door waardeverminderingen van vastgoed, in het bijzonder op vastgoed in Italië
  • Waarde van vastgoedbeleggingen is met 1,3% afgenomen
  • Bezettingsgraad toegenomen van 88,5% naar 91,8%, mede dankzij nieuwe huurders in het WTC en The Outlook (Cargill)
  • Contracten getekend met Hilton Worldwide voor ontwikkeling nieuw vijfsterrenhotel op Schiphol-Centrum
  • Oplevering van een vrachtverzamelgebouw, een kantoorgebouw en een kinderdagverblijf op Rotterdam The Hague Airport

Key performance indicators
Direct rendement op vastgoedbeleggingen
(in %)

2012

5,0

2011

6,3

Bezettingsgraad
(in %)

2012

91,8

2011

88,5

Verwachte expiratie huren binnen 1 jaar
Op basis van jaarhuur (in %)

2012

5,2

2011

6,8

­Kerncijfers

EUR miljoen

2012

2011

%

Totale omzet

170

172

-1,0

Resultaat u.h.v. verkoop vastgoedbeleggingen

12

1

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-23

-2

Bedrijfslasten

136

99

37,3

EBITDA

61

90

-32,6

Exploitatieresultaat

23

72

-68,3

Gemiddelde vaste activa

1.521

1.555

-2,2

RONA na belastingen

0,8%

3,5%

Rendementen (in %)1

2012

2011

RONA

Direct rendement

Indirect rendement

RONA

Direct rendement

Indirect rendement

Vastgoedbeleggingen

2,8%

5,0%

–2,2%

6,1%

6,3%

–0,2%

Vastgoed in aanbouw en ontwikkeling

–7,1%

–7,1%

0,0%

–1,3%

–1,3%

0,0%

Vastgoed operationele activiteiten

12,0%

12,0%

0,0%

14,3%

14,0%

0,3%

Totale rendementen

3,2%

4,9%

–1,7%

6,6%

6,7%

–0,1%

  • Rendementen op de gemiddelde vaste activa, voor belasting