Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Kernactiviteiten Alliances & Participations

Alliances & ParticipationsIn Nederland hebben wij belangen in drie regionale luchthavens: Eindhoven Airport (51%), Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport (beide 100%). Daarnaast vallen overige activiteiten zoals Schiphol Telematics en Schiphol Utilities onder de business area Alliances & Participations. Onder deze business area vallen eveneens onze participaties in buitenlandse luchthavens in Parijs, New York en Brisbane. Verder ondersteunen we luchthavenactiviteiten op Aruba.

Omzetbronnen

De binnenlandse luchthavens leveren hoofdzakelijk hun bijdrage aan de omzet via haven- en parkeergelden. Schiphol Telematics levert telecomdiensten aan bedrijven. In Schiphol Utilities worden omzetten verantwoord voor het transport van elektriciteit en gas en de levering van water. De buitenlandse luchthavens dragen bij aan de omzet door middel van management-, performance- en intellectual property-fees. Verder dragen zij bij aan het nettoresultaat met een aandeel in het resultaat uit deelneming, dividend en rentebaten.

Alliances & Participations in 2012
  • Totale omzet van Alliances & Participations toegenomen met 4,7% van 151 miljoen euro naar 158 miljoen euro
  • Verdere groei in aantallen passagiers op Eindhoven Airport (12,6%) en Rotterdam The Hague Airport (13,3%)
  • 1%-belang in Vienna International Airport verkocht op 26 september 2012
  • Resultaat deelnemingen door gunstige resultaten van Brisbane Airport en Aéroports de Paris gestegen

Key performance indicators
Eindhoven Airport
Passagiers x 1.000

2012

2.977

2011

2.643

2010

2.143

2009

1.712

2008

1.630

Rotterdam The Hague Airport
Passagiers x 1.000

2012

1.273

2011

1.124

2010

969

2009

965

2008

1.014

Brisbane Airport (Australië)
Passagiers x 1.000

2012

21.500

2011

20.600

2010

19.800

2009

18.886

2008

18.780

JFK IAT, New York (USA)
Passagiers x 1.000

2012

10.600

2011

10.200

2010

9.840

2009

9.580

2008

9.258

Kerncijfers

EUR miljoen

2012

2011

%

Totale omzet1

158

151

4,7

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-1

1

Bedrijfslasten1

125

117

7,2

EBITDA

43

46

-6,4

Exploitatieresultaat

32

35

-8,9

Resultaat deelnemingen incl rentebaten en dividend

55

42

31,1

Gemiddelde vaste activa

883

861

2,5

RONA na belastingen

8,8%

8,0%

  • Vergelijkende cijfers 2011 aangepast, zie paragraaf "grondslagen voor consolidatie, waardering en resultaatbepaling" in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

EUR miljoen

Buitenlandse
luchthavens

Binnenlandse
luchthavens

Overige
deelnemingen

Totaal

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

Totale omzet

11

12

66

62

81

77

158

151

Exploitatieresultaat

8

9

13

14

11

11

32

35

Resultaat deelnemingen, rentebaten en resultaat overige belangen

55

42

-

-

-

-

55

42

Totaal resultaat

63

51

13

14

11

12

87

77

Gemiddelde asset base

727

726

90

77

65

58

883

861

RONA na belastingen

8,3%

6,8%

10,9%

13,9%

12,6%

16,0%

8,8%

8,0%