Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Feiten en cijfers Financiële gegevens

Financiële gegevens
Netto-omzet
EUR miljoen

2012

1.353

2011

1.278

Exploitatieresultaat
EUR miljoen

2012

296

2011

304

EBITDA
EUR miljoen

2012

534

2011

512

RONA na belasting
(in %)

2012

5,7

2011

5,7