Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening Global Compact

Global Compact

Global Compact principes

Opgenomen in

Zie ook GRI Indicator

Mensenrechten

1. Schiphol ondersteunt en respecteert de mensenrechten

Gedragscodes
Inkoopreglement

LA4, LA6-9, LA13-14
HR1-9

2. Schiphol is er zeker van dat ze geen aandeel heeft in het schaden van mensenrechten

Gedragscodes
Inkoopreglement

HR1-9

Arbeidsomstandigheden

3. Schiphol geeft medewerkers de vrijheid om zich te verenigingen en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen

Medewerkers zijn vrij zich te verenigen. Schiphol geeft een jaarlijkse bijdrage aan de vakbonden in de kosten voor scholingswerk alsmede als bijdrage in de contributie. Daarnaast krijgen medewerkers die actief zijn voor de vakbond alsmede de Ondernemingsraad een bepaalde hoeveelheid tijd vrij voor die activiteiten

LA4-5
HR1-3
HR5

4. Schiphol elimineert alle vormen van dwangarbeid

Aard werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en werktijden zijn vastgelegd in de CAO
Inkoopreglement

HR1-3, HR7

5. Schiphol elimineert kinderarbeid

Schiphol gaat geen arbeidsovereenkomsten aan met mensen jonger dan 18 jaar
Inkoopreglement

HR1-3, HR6

6. Schiphol elimineert discriminatie op grond van beroep

Gelijke beloningscondities voor mannen en vrouwen
Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen
Interne Klachtencommissie
Inkoopreglement

LA2, LA13-14
HR1-4

Milieu

7. Schiphol richt zich uit voorzorg op milieu uitdagingen

Programma EnergieStrategie2020
Programma Duurzame Mobiliteit
theGROUNDS, Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM), Knowledge and Development Center (KDC)
Inkoopreglement

EC2
EN18, EN26, EN30

8. Schiphol onderneemt initiatieven om de verantwoordelijkheid voor het milieu te vergroten

Programma EnergieStrategie2020
Programma Duurzame Mobiliteit
Stichting Leefomgeving
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)
Inkoopreglement

EN1-30

9. Schiphol moedigt de ontwikkeling en invoering van milieuvriendelijke technologieën aan

Proeven met zonnecellen, duurzame nieuwbouw (bijvoorbeeld TransPort)
theGROUNDS, Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM), Knowledge and Development Center (KDC)

EN2, EN5-7, EN18, EN26, EN30

Anti-corruptie

10. Schiphol bestrijdt alle vormen van corruptie, inclusief omkoping en afpersing

Gedragscodes, klokkenluidersregeling, fraudereglement
Inkoopreglement

SO2-6