Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening

Operationele en maatschappelijke jaarrekening


Prestatie-indicatoren

Toelichting

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol

2012

2011

Top Connectivity

Bestemmingen

317

313

Passagiersvolume (incl. transito passagiers)

51.035.590

49.755.252

Vliegtuigbewegingen

423.407

420.249

Vrachtvolume

1.483.448 ton

1.523.690 ton

Marktaandeel passagiers (Top-10 Europese luchthavens)

10,7%

10,9%

Marktaandeel vracht (Top-10 Europese luchthavens)

13,8%

13,9%

OD-passagiers

30.100.632

29.491.315

Transferpassagiers

20.874.960

20.189.310

Punctualiteit aankomend verkeer

86,1%

85,1%

Punctualiteit vertrekkend verkeer

81,2%

78,8%

Excellent Visit Value

Irregularity rate

1,5%

2,0%

Vertrekkende passagiers dat Schiphol goed/uitstekend vindt

95%

93%

Aankomende passagiers dat Schiphol goed/uitstekend vindt

95%

94%

Prijs/kwaliteit See Buy Fly (tevredenheid passagiers)

60%

57%

Bestedingen per vertrekkende passagier (See Buy Fly) (EUR)

16,69

15,55

Parkeeropbrengsten per vertrekkende Nederlandse passagier (EUR)

8,03

7,67

Concessie inkomsten per vertrekkende passagier (EUR)

5,62

5,26

Kosten per Work Load Unit (EUR)

10,77

10,54

Competitive Marketplace

Direct rendement op vastgoedbeleggingen (voor belasting)

5,0%

6,3%

Expiratie verhuurcontracten binnen één jaar

5,2%

6,8%

Bezettingsgraad vastgoedportefeuille

91,8%

88,5%

Bezettingsgraad operationeel vastgoed terminal

91,3%

91,5%

Bezettingsgraad operationeel vastgoed

91,4%

90,0%

Bezettingsgraad kantoren

84,0%

78,6%

Bezettingsgraad bedrijfsruimten

97,9%

94,6%

Omvang vastgoed portefeuille (m2)

565.899

565.278

Sustainable Performance

Bedrijven gevestigd op luchthaventerrein

497

502

Medewerkers op luchthaventerrein

64.061

62.286

Schiphol College (SC)

SC: Geslaagde examenkandidaten werk/leertraject

1

87,5%

75,0%

SC: Gestarte MBO studenten

1

795

382

SC: Gestarte stagiaires

1

75

108

SC: Vakopleidingen gevolgd door groepen

1

59 vakopleidingen gevolgd door 118 groepen

50 vakopledingen gevolgd door 147 groepen

Tevredenheid Schipholwerkers totale bereikbaarheid

Niet gemeten

80%

Tevredenheid passagiers treinen naar en van Schiphol

88%; 87%

88%, 81%

Tevredenheid passagiers bereikbaarheid over de weg

Niet gemeten

78%

Reizigers die met openbaar vervoer komen

38,2%

40,1%

Reizigers die met de auto gebracht of gehaald worden

28,0%

27,5%

Reizigers die auto parkeren

13,1%

12,2%

Reizigers die met taxi komen

9,9%

10,2%

Reizigers die met collectief vervoer komen

7,7%

6,6%

Reizigers die op een andere manier naar Schiphol komen

3,1%

3,4%

Bruto CO2-uitstoot eigen activiteiten

2

112.830 ton

116.015 ton

Netto CO2-uitstoot eigen activiteiten

2

0 ton

6.482 ton

Zelf opgewekte energie (% van totale energiebehoefte)

1,8%

1,2%

Hergebruikt regulier afval

3

35,0%

30,2%

Opgehaald afval

15.570 ton

13.864 ton

Overschrijdingen handhavingspunten

4

2

Geen overschrijdingen

Personen die hinder gemeld hebben bij Bewonersaanspreekpunt Schiphol

5.286

5.419

Specifieke meldingen

84.674

88.768

Periode meldingen

42.069

40.843

Overige meldingen

3.861

3.255

Focus groep melders

5.253

5.394

Veelmelders en hun aandeel in totaal aantal meldingen

0,6% veelmelders verantwoordelijk voor 59,3% meldingen

0,5% veelmelders verantwoordelijk voor 57,3% meldingen

Inkopen bij verantwoorde leveranciers

5

70,7%

66,0%

FTE’s

1.920,8

1.934,4

Medewerkers

1.949

1.974

Gemiddelde leeftijd medewerkers

45,1

44,9

Gemiddelde lengte dienstverband

14,5

14,2

Man-vrouw verhouding (vrouwen % aantal medewerkers)

30,6%

29,9%

Man-vrouw verhouding leidinggevenden (vrouwen % aantal leidinggevenden)

26,8%

24,1%

Diversiteit toplagen management SNBV

6

27,0%

23,4%

Ziekteverzuim medewerkers SNBV

7

3,7%

4,7%

Personeelsverloop in dienst (aantal medewerkers)

92

104

Personeelsverloop uit dienst (aantal medewerkers)

117

150

Gemiddeld opleidingsbudget (EUR per medewerker)

2.021

1.946

Bedrijfsongevallen met verzuim: SNBV zonder brandweer

8

1,6

n.v.t.

Bedrijfsongevallen met verzuim: Brandweer

8

44,4

n.v.t.

Elektriciteitsverbruik (kWh/ operationeel jaar)

183.041.045

183.181.798

Gasverbruik (m3/operationeel jaar)

12.230.853

13.804.031

Energie efficiency

-4,5%

-3,7%

Totale energiebesparingen

100 TeraJoules

77 TeraJoules

EPBD labels bestaande gebouwen

9

73,4%

73,9%

In het jaar aangepaste VOP’s voor walstroom en PCA

10

15

30

Zuurstof oppervlaktewater

11

98,2%

95,4%

Drinkwaterverbruik per passagier in liters

12

13,6

14,0

Runway incursions

13

42

36

Birdstrike rate per 10.000 vliegtuigbewegingen

14

7,0

7,6

Uitvoeren integrale testen brandveiligheid

15

95%

93%

Prestatie-indicatoren

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport

2012

2011

Top Connectivity

Bestemmingen

40

35

Passagiersvolume (incl. transito passagiers)

1.273.000

1.124.000

Vliegtuigbewegingen

13.565

13.137

Sustainable Performance

FTE’s

114,1

109,7

Medewerkers

130

121

Gemiddelde leeftijd medewerkers

38,2

39,5

Gemiddelde lengte dienstverband

7,5

6,9

Man-vrouw verhouding (vrouwen % aantal medewerkers)

33,8%

31,4%

Man-vrouw verhouding leidinggevenden (vrouwen % aantal leidinggevenden)

23,5%

29,4%

Ziekteverzuim medewerkers

3,1%

4,90%

Personeelsverloop in dienst (aantal medewerkers)

15

22

Personeelsverloop uit dienst (aantal medewerkers)

6

22

Gemiddeld opleidingsbudget (EUR per medewerker)

1.518

1.390

Elektriciteitsverbruik (kWh)

3.736.504

3.597.814

Gasverbruik (m3)

171.395

157.187

Drinkwaterverbruik per passagier in liters

9,4

10

Opgehaald afval

141,2 ton

128,0 ton

Hergebruikt regulier afval

25%

25%

Prestatie-indicatoren

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport

2012

2011

Top Connectivity

Bestemmingen

46

36

Passagiersvolume (incl. transito passagiers)

2.977.000

2.643.000

Vliegtuigbewegingen

22.995

20.227

Sustainable Performance

FTE’s

30,2

28,2

Medewerkers

36

33

Gemiddelde leeftijd medewerkers

41,3

41,3

Gemiddelde lengte dienstverband

7,4

7,0

Man-vrouw verhouding (vrouwen % aantal medewerkers)

50,0%

57,6%

Man-vrouw verhouding leidinggevenden (vrouwen % aantal leidinggevenden)

33,3%

33,3%

Ziekteverzuim medewerkers

7,1%

4,3%

Personeelsverloop in dienst (aantal medewerkers)

5

8

Personeelsverloop uit dienst (aantal medewerkers)

2

4

Gemiddeld opleidingsbudget (EUR per medewerker)

219

1.151

Elektriciteitsverbruik (kWh)

4.632.000

4.256.667

Gasverbruik (m3)

87.000

93.664

Drinkwaterverbruik per passagier in liters

4,2

7,4

Opgehaald afval

229 ton

217 ton

Hergebruikt regulier afval

16%

17%

Prestatie-indicatoren

Lelystad Airport

Lelystad Airport

2012

2011

Top Connectivity

Vliegtuigbewegingen

114.508

123.035

Sustainable Performance

FTE’s

15,1

16,1

Medewerkers

16

17,0

Gemiddelde leeftijd medewerkers

44,1

40,8

Gemiddelde lengte dienstverband

11,9

10,6

Man-vrouw verhouding (vrouwen % aantal medewerkers)

18.8%

17,6%

Man-vrouw verhouding leidinggevenden (vrouwen % aantal leidinggevenden)

0%

0%

Ziekteverzuim medewerkers

2,0%

14,3%

Personeelsverloop in dienst (aantal medewerkers)

1

-

Personeelsverloop uit dienst (aantal medewerkers)

2

1

Gemiddeld opleidingsbudget (EUR per medewerker)

417

983

Elektriciteitsverbruik (kWh)

220.000

203.000

Gasverbruik (m3)

30.000

28.000

Opgehaald afval

5 ton

4 ton

Hergebruikt regulier afval

20%

15%