Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening Vaste activa

42. Vaste activa

(in EUR 1.000)

Dochter-ondernemingen

Deelnemingen

Overige financiële belangen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2010

2.492.226

567.096

10.758

3.070.080

Specificatie van mutaties in 2011

Resultaat boekjaar

165.018

31.400

-

196.418

Dividend

- 76.000

- 12.034

-

- 88.034

Mutaties in de reële waarde

-

-

- 4.617

- 4.617

Omrekeningsverschillen

3.795

-

-

3.795

Mutaties reserve afdekkingtransacties

- 55.443

-

-

- 55.443

Totaal mutaties in het boekjaar

37.370

19.366

- 4.617

52.119

Boekwaarde 31 december 2011

2.529.596

586.462

6.141

3.122.199

Specificatie van mutaties in 2012

Resultaat boekjaar

165.633

34.800

-

200.433

Dividend

- 97.500

- 13.933

-

- 111.433

Verkopen

-

-

- 7.058

- 7.058

Mutaties in de reële waarde

-

-

917

917

Omrekeningsverschillen

- 646

-

-

- 646

Mutaties reserve afdekkingtransacties

- 70.716

-

-

- 70.716

Totaal mutaties in het boekjaar

- 3.229

20.867

- 6.141

11.497

Boekwaarde 31 december 2012

2.526.367

607.329

-

3.133.696

De dochterondernemingen zijn 100,00% eigendom van Schiphol Nederland B.V. of Schiphol International B.V. Voor Schiphol Nederland B.V. is artikel 2:403 van toepassing.

De deelneming betreft het 8% belang van N.V. Luchthaven Schiphol in Aéroports de Paris S.A. Overige financiële belangen betrof het 1% belang in Flughafen Wien AG.