Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening Kortlopende verplichtingen

46. Kortlopende verplichtingen

46. Kortlopende verplichtingen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Rekening courant groepsmaatschappijen

528

11

Nog te betalen overige kosten

562

852

Overige verplichtingen

91

42

1.181

905

Zie voor de uitsplitsing van de accountantskosten toelichting 4 in de geconsolideerde jaarrekening.