Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening Eigen vermogen

44. Eigen vermogen

(in EUR 1.000)

Geplaatst kapitaal

Agio reserve

Ingehouden winst

Overige reserves

Herwaarderings reserve

Overige wettelijke reserves

Netto Resultaat Boekjaar

Totaal

Stand per 31 december 2010

84.511

362.811

2.003.067

30.973

401.885

35.915

168.960

3.088.122

Specificatie van mutaties in 2011

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

-

-

75.922

-

15.180

1.695

- 92.797

-

Uitbetaling van dividend

-

-

-

-

-

-

- 76.163

- 76.163

Omrekeningsverschillen

-

-

-

3.796

-

-

-

3.796

Waardemutaties hedgetransacties

-

-

-

- 55.443

-

-

-

- 55.443

Waardemutaties overige financiële belangen

-

-

-

- 4.617

-

-

-

- 4.617

Netto resultaat

-

-

-

-

-

-

194.485

194.485

Totaal mutaties in het boekjaar

-

-

75.922

- 56.264

15.180

1.695

25.525

62.058

Stand per 31 december 2011

84.511

362.811

2.078.989

- 25.291

417.065

37.610

194.485

3.150.180

Specificatie van mutaties in 2012

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

-

-

98.073

-

1.846

- 2.927

- 96.992

-

Uitbetaling van dividend

-

-

-

-

-

-

- 97.493

- 97.493

Omrekeningsverschillen

-

-

-

- 646

-

-

-

- 646

Waardemutaties hedgetransacties

-

-

-

- 70.716

-

-

-

- 70.716

Waardemutaties overige financiële belangen

-

-

-

916

-

-

-

916

Netto resultaat

-

-

-

-

-

-

198.714

198.714

Totaal mutaties in het boekjaar

-

-

98.073

- 70.446

1.846

- 2.927

4.229

30.775

Stand per 31 december 2012

84.511

362.811

2.177.062

- 95.737

418.911

34.683

198.714

3.180.956

In de overige wettelijke reserves zijn opgenomen de reserve immateriële activa en de reserve deelnemingen.