Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Acquisities

41. Acquisities

In 2011 heeft Schiphol Group haar belang in AREB C.V. uitgebreid van 60,25% naar 61,15% door een meer dan evenredig aandeel in de aankoop van een vastgoedobject door AREB C.V. Ook na de uitbreiding houdt Schiphol Group gezamenlijke zeggenschap in de vennootschap.