Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Winst per aandeel

13. Winst per aandeel

2012

2011

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (netto resultaat x EUR 1)

198.714.000

194.485.000

Gemiddeld aantal gedurende het boekjaar uitstaande aandelen

186.147

186.147

Winst per aandeel(x EUR 1)

1.068

1.045