Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Resultaat uit verkoop vastgoed

2. Resultaat uit verkoop vastgoed

De verkoopopbrengst van vastgoed van EUR 11,5 miljoen heeft voornamelijk betrekking op de inbreng van gronden in de GEM A4 zone West C.V., de aan- en verkoop van de verkeerstoren en de verkoop van gronden aan Rijkswaterstaat.