Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Resultaat geassocieerde deelnemingen

10. Resultaat geassocieerde deelnemingen

Onder resultaat geassocieerde deelnemingen wordt het aandeel in de resultaten van niet in de consolidatie betrokken geassocieerde deelnemingen verantwoord, waaronder Aéroports de Paris S.A. (ADP) en Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd (BACH).

Het resultaat geassocieerde deelnemingen in 2012 is inclusief een bijdrage van EUR 11,2 miljoen van Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd (in 2011: EUR 3,2 miljoen). Dit resultaat is negatief beinvloedt door de ontwikkelingen op de derivatenportefeuille van BACH voor EUR 17,4 miljoen in 2012. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afgesloten derivatenposities die betrekking hebben op de verwachte uitbreiding van een extra landingsbaan. Er bestaat geen verplichting tot het tussentijds afrekenen of betalen van deze derivaten. In 2010 en de jaren daarvoor kon nog geen aandeel in het resultaat van BACH worden getoond door een negatief eigen vermogen bij deze deelneming onder Schiphol Group waarderings grondslagen. In 2011 is dit eigen vermogen positief geworden.

De bijdrage van ADP aan het resultaat van Schiphol Group over 2012 betreft een bate van EUR 34,8 miljoen (in 2011: een bate van EUR 31,4 miljoen), inclusief aanpassingen in verband met verschillen in waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling met betrekking tot voornamelijk vastgoed.