Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Bijzondere waardeveranderingen

7. Bijzondere waardeveranderingen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Immateriële activa

Goodwill Villa Carmen B.V.

1.392

-

Activa in aanbouw of ontwikkeling

Activa in aanbouw ten behoeve van operationele activiteiten

21.349

1.000

Vlottende activa

Activa beschikbaar voor verkoop

-

473

Totaal bijzondere waardeveranderingen

22.741

1.473

De EUR 22,7 miljoen aan bijzondere waardeveranderingen heeft betrekking op de afboeking van de waarde van vastgoedactiviteiten nabij de luchthaven Malpensa in Italië. In 2011 is de boekwaarde van enkele gronden op en rond de locatie Amsterdam Airport Schiphol afgewaardeerd voor EUR 1,5 miljoen.