Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Afschrijvingen

6. Afschrijvingen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Immateriële activa

Contract gerelateerde activa

-

2.301

Ontwikkeling ICT toepassingen

6.997

6.710

Softwarelicenties

4.321

3.195

11.318

12.206

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

Banen, rijbanen en platformen

21.911

21.153

Terreinen en wegen

11.293

11.235

Gebouwen

36.813

34.573

Installaties

101.959

95.792

Overige vaste bedrijfsmiddelen

28.738

27.320

200.714

190.073

Afschrijvingen inzake desinvesteringen

2.865

3.855

Totaal afschrijvingen

214.897

206.134