Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Minderheidsaandeelhouders

31. Minderheidsaandeelhouders

Onder minderheidsaandeelhouders is per 31 december 2012 het aandeel van derden in het vermogen van de groepsmaatschappijen Eindhoven Airport N.V. en Avioport SpA opgenomen. Een verkorte balans voor deze vennootschappen is opgenomen in het onderdeel Gerelateerde partijen, onder dochterondernemingen.