Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Liquide middelen

27. Liquide middelen

De liquide middelen van in totaal EUR 445,1 miljoen per 31 december 2012 (per 31 december 2011: EUR 413,3 miljoen) bestaan voor EUR 370,0 miljoen (per 31 december 2011: EUR 348,8 miljoen) uit deposito’s met een oorspronkelijke looptijd van 5 maanden tot 9 maanden. De gemiddelde rente op deze deposito’s bedraagt per 31 december 2012 0,52% (per 31 december 2011: 1,4%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking.