Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Leasevorderingen

22. Leasevorderingen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Boekwaarde 1 januari

3.299

5.523

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Rentebijschrijving op leasevorderingen

391

855

Ontvangen leasetermijnen

-1.609

-3.079

Afwikkeling lease

-2.081

-

Totaal mutaties in het boekjaar

-3.299

-2.224

Boekwaarde 31 december

-

3.299

Sinds 1992 huurde Beheer- en beleggingsmaatschappij Balnag B.V. (een 100% dochteronderneming van Schiphol Group, hierna Balnag) gedurende een totale huurtermijn van 20 jaar de verkeerstoren op Schiphol-Centrum van een financieringsmaatschappij, Abinton B.V. Gedurende dezelfde periode wordt de verkeerstoren door Balnag verhuurd aan Luchtverkeersleiding Nederland (hierna LVNL). Beide contracten betreffen een financiële lease. De vordering uit financiële lease betreft de verhuur aan LVNL. De verplichtingen aan Abinton B.V. zijn opgenomen onder de leaseverplichtingen. De effectieve rente van het verhuurcontract tussen Balnag en de LVNL bedraagt 13,0%. LVNL en Balnag hebben beide hun optie tot koop ingeroepen en in 2012 heeft de aankoop plaatsgevonden door LVNL.