Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Geplaatst kapitaal

28. Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2012 EUR 142.960.968. Dit kapitaal is verdeeld in 300.000 aandelen A en 14.892 aandelen B, elk met een nominale waarde van EUR 454. Hiervan zijn 171.255 aandelen A en 14.892 aandelen B geplaatst. De verdeling over de aandeelhouders is als volgt:

(in aantallen)

(in procenten)

(in EUR 1.000)

Aandeelhouder:

Staat der Nederlanden

129.880

69,77%

58.966

Gemeente Amsterdam

37.276

20,03%

16.923

Aéroports de Paris

14.892

8,00%

6.761

Gemeente Rotterdam

4.099

2,20%

1.861

186.147

100%

84.511

In 2012 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het geplaatst kapitaal.