Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Activa ten behoeve van operationele activiteiten

15. Activa ten behoeve van operationele activiteiten

(in EUR 1.000)

Banen, rijbanen en platformen

Terreinen
en
wegen

Gebouwen

Installaties

Andere vaste bedrijfs- middelen

Totaal

Samenstelling 31 december 2010

Aanschaffingswaarde

654.567

581.823

1.264.681

1.623.108

368.548

4.492.727

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 294.090

- 156.940

- 482.514

- 914.856

- 268.296

- 2.116.696

Boekwaarde

360.477

424.883

782.167

708.252

100.252

2.376.031

Specificatie van mutaties in 2011

Opleveringen

22.077

12.826

28.934

116.519

29.439

209.795

Afschrijvingen

- 21.153

- 11.235

- 34.573

- 95.792

- 27.320

- 190.073

Verkopen

-

- 125

-

-

-

- 125

(De)consolidatie

-

-

-

-

- 23

- 23

Desinvesteringen

-

- 26

- 343

- 2.314

- 440

- 3.123

Reclassificaties

60

2.450

1.202

6.125

497

10.334

Omrekeningsverschillen

-

-

-

-

- 3

- 3

Totaal mutaties in het boekjaar

984

3.890

- 4.780

24.538

2.150

26.782

Samenstelling 31 december 2011

Aanschaffingswaarde

676.704

596.948

1.294.474

1.743.438

398.018

4.709.582

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 315.243

- 168.175

- 517.087

- 1.010.648

- 295.616

- 2.306.769

Boekwaarde

361.461

428.773

777.387

732.790

102.402

2.402.813

Specificatie van mutaties in 2012

Opleveringen

18.953

18.930

37.014

184.190

34.952

294.039

Afschrijvingen

- 21.911

- 11.293

- 36.813

- 101.959

- 28.738

- 200.714

(De)consolidatie

-

-

-

-

- 207

- 207

Desinvesteringen

- 36

-

- 541

- 774

- 660

- 2.011

Reclassificaties

-

- 3.005

2.301

2

-

- 702

Totaal mutaties in het boekjaar

- 2.994

4.632

1.961

81.459

5.347

90.405

Samenstelling 31 december 2012

Aanschaffingswaarde

695.621

612.873

1.333.248

1.926.856

432.103

5.000.701

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 337.154

- 179.468

- 553.900

- 1.112.607

- 324.354

- 2.507.483

Boekwaarde

358.467

433.405

779.348

814.249

107.749

2.493.218