Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gerelateerde partijen Dividendbeleid

Dividendbeleid

Het dividend bedraagt 50% van het nettoresultaat exclusief de waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen na belastingen.