Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen

Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen

(in EUR 1.000)

Toekomend aan de aandeelhouders

Minderheids

Toelichting

Geplaatst kapitaal

Agio reserve

Ingehouden winst

Overige reserves

aandeel
houders

Totaal

Stand per 31 december 2010

84.511

362.811

2.609.827

30.973

21.295

3.109.417

Resultaat

-

-

194.485

-

3.025

197.510

Niet gerealiseerd resultaat

30,31

-

-

-

- 56.265

125

- 56.140

Totaalresultaat

-

-

194.485

- 56.265

3.150

141.370

Uitbetaling van dividend

29

-

-

- 76.163

-

- 111

- 76.274

Stand per 31 december 2011

84.511

362.811

2.728.149

- 25.292

24.334

3.174.513

Resultaat

-

-

198.714

-

- 2.276

196.438

Niet gerealiseerd resultaat

30,31

-

-

-

- 70.444

51

- 70.393

Totaalresultaat

-

-

198.714

- 70.444

- 2.225

126.045

Uitbetaling van dividend

29

-

-

- 97.493

-

- 111

- 97.604

Stand per 31 december 2012

84.511

362.811

2.829.370

- 95.736

21.998

3.202.954

dividend over 2011,
betaald in 2012

dividend over 2010,
betaald in 2011

Dividend toekomend aan aandeelhouders (x EUR 1)

97.493.000

76.163.000

Aantal uitstaande aandelen rechthebbende op dividend

186.147

186.147

Dividend per aandeel (x EUR 1)

524

409