Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2012

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2012

(in EUR 1.000)

Toelichting

2012

2011

Resultaat

196.438

197.510

Omrekeningsverschillen

30

- 646

3.795

Waardemutaties afdekkingstransacties

30

- 70.661

- 55.318

Waardemutaties overige belangen

30

914

- 4.617

Totaal niet gerealiseerd resultaat

- 70.393

- 56.140

Totaalresultaat

126.045

141.370

Toekomend aan:

Minderheidsaandeelhouders

- 2.225

3.150

Aandeelhouders

128.270

138.220