Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012

(in EUR 1.000)

2012

2011

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

33.081

29.467

Resultaat dochterondernemingen

165.633

165.018

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (netto resultaat)

198.714

194.485