Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen

JaarrekeningenSchiphol Group geeft een geïntegreerd jaarverslag uit, waarin zij rapporteert over zowel de financiële als de niet-financiële prestaties. De operationele en maatschappelijke jaarrekening is de weerslag van de niet-financiële prestaties waarover de directie verslag doet in het hoofdstuk Sustainable Performance. Deze operationele en maatschappelijke jaarrekening is voorzien van een aparte accountantsverklaring. De financiële jaarrekening is opgesteld volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving en is eveneens voorzien van een accountantsverklaring.