Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Risicomanagement Gevoeligheidsanalyse

Gevoeligheidsanalyse

Schiphol Group heeft een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op enkele belangrijke 'value drivers' met daarbij de belangrijkste risico's die hierop van invloed zijn.

Risico

Waarde

Uitgangs-
waarde 2012

Verandering

Effect

Impact op:

Aannames

A, B

Aantal passagiers Schiphol

 51,0 miljoen

+/- 1%

 10,4 mln euro

Totale omzet

Impact op inkomsten uit havengelden en winkel- en horecaverkopen: bij gelijkblijvende verhouding OD-/transferpassagiers en bestedingen per passagier als ook bij gelijkblijvende kosten

A, B, H

Aantal vluchten

 423.407

1 dag geen vluchten

 2,9 mln euro

Totale omzet

Uitgaande van gemiddelde havengelden en bestedingen in de terminal

A, B, D

Opbrengst havengelden

 788 miljoen euro

 +/- 1%

7,9 mln euro 

Totale omzet

 

A, B,

Gemiddelde besteding per vertrekkende passagier

 16,69 euro

 +/- 1%

1,0 mln euro 

Totale omzet

Onveranderde passagiersaantallen

E, H

Bedrijfslasten

 1.013 miljoen euro

 +/- 1%

10,1 mln euro

Operationeel resultaat

Uitgangswaarde is totale bedrijfslasten, exclusief bijzondere waardeveranderingen

C

Netto aanvangsrendement op kantoren en gebouwen (NAR) exclusief grond

758 miljoen euro

 -10%

+10%

-83 mln euro

69 mln euro

Waarde vastgoed

Een procentuele stijging/daling van de (ultimo 2012) voor vastgoedobjecten geldende NAR met 10%, toegepast op de waarde van de huidige gebouwen vastgoedportefeuille van 758 miljoen euro