Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Aandeelhoudersinformatie

Aandeelhoudersinformatie


Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van N.V. Luchthaven Schiphol bedraagt momenteel 143 miljoen euro en is verdeeld in 300.000 aandelen A en 14.892 aandelen B, elk met een nominale waarde van 454 euro. Hiervan zijn 171.255 aandelen A en 14.892 aandelen B geplaatst. De aandelen B zijn een speciale klasse aandelen die bij Aéroports de Paris S.A. zijn geplaatst en in totaal 8% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Sinds 31 december 2008 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het maatschappelijk kapitaal en het aantal geplaatste aandelen.

Dividend

Het voorgestelde dividend is de (maximale) pay-out van 50% van het resultaat toekomend aan aandeelhouders (nettoresultaat), exclusief de waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen (na belasting). Dit resultaat bedraagt 217 miljoen euro in 2012. Op basis daarvan is het voorstel, conform beleid, een dividend uit te keren van 108 miljoen euro, hetgeen neerkomt op 582 euro per aandeel.

Credit rating

Schiphol Group heeft contractuele afspraken met Standard & Poor’s Rating Services (Standard & Poor’s) en Moody’s Investor Services (Moody’s) over de levering van ratinginformatie. Met beide ratinginformatieleveranciers wordt een proactieve dialoog onderhouden. De langetermijnrating van Standard & Poor’s is ‘A flat’ met een ‘stable outlook’ en is daarmee in 2012 ongewijzigd gebleven. Dit geldt ook voor de langetermijnrating A1 van Moody’s, echter, de ‘stable outlook’ is in augustus 2012 bijgesteld naar ‘negative’ als gevolg van een ‘negative outlook’ voor de Nederlandse Staat. De kortetermijnrating van Standard & Poor’s is P-1 en van Moody’s A-1


Belangrijke data:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

17 april 2013

Publicatie halfjaarresultaten

22 augustus 2013

Meer informatie is beschikbaar bij Investor Relations:

tel: +31 (0)20 601 2570

e-mail: investor_relations@schiphol.nl

internet: www.schiphol.nl

Aandeelhouders Schiphol Group

Staat der Nederlanden

129.880

aandelen A

69,77

Gemeente Amsterdam

37.276

aandelen A

20,03

Aéroports de Paris S.A.

14.892

aandelen B

8,00

Gemeente Rotterdam

4.099

aandelen A

2,20